Bermar

Blog na fali przyszłości

Czyli jak technologia może pomóc Twojemu biznesowi

JPK- obowiązek wszystkich przedsiębiorców

xBerMar multimedia, 2017-08-25
Od 1 lipca 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kontroli podatkowej. Przedsiębiorcy muszą przekazywać organom kontroli skarbowej szczegółowe dane podatkowe, przesyłane w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów, chcąc uszczelnić polski system podatkowy, wprowadza tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). 

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to księgi i dokumenty księgowe, takie jak faktury, wyciągi bankowe, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, tworzone za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego i przekazywane drogą elektroniczną dzięki bezpośredniemu eskportowi danych na żądanie organu podatkowego. Przedsiębiorcy powinni je generować oraz przechowywać, a także przekazać je na żądanie organu podatkowego. JPK charakteryzuje ustandaryzowany układ, a także format zapisu- schemat XML, co umożliwia łatwe przetwarzanie pliku.

Główne zalety JPK

Jednolity Plik Kontrolny jest ogromnym ułatwieniem dla organów podatkowych. Przede wszystkim pozwoli na odejście od papierowych wydruków. Zautomatyzowana weryfikacja danych podatkowych umożliwia szybsze i ujednolicone przeprowadzanie czynności kontrolnych, a co za tym idzie- skrócenia czasu ich trwania, zmniejszenie uciążliwości, a także obniżenie kosztów. Urzędnicy będą w stanie o wiele szybciej zlokalizować tak zwane puste faktury. W przypadku przedsiębiorstw główną zaletą wprowadzenia JPK jest przeprowadzanie wewnętrznych audytów w celu wykrycia nieprawidłowości w księgach. Dzięki elektronicznej formie kontroli firmy będą mogły uniknąć kontroli przez organy skarbowe w swoich siedzibach.  

Ważne terminy

Od stycznia 2017 roku każda mała, średnia i duża firma jest zobowiązana do comiesięcznego przekazywania struktury JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. 
Od stycznia 2018 roku obowiązek ten obejmie także mikroprzedsiębiorstwa. 

Od 1 lipca 2016 roku wszystkie duże firmy są zobowiązane do przekazywania plików JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.
Od 1 lipca 2018 roku obowiązek ten będzie ciążył również na średnich, małych i mikroprzedsiębiorstwach.

Wśród dokumentów przesyłanych na żądanie organów podatkowych znajdują się: księgi rachunkowe, operacje magazynowe, wyciągi bankowe, faktury VAT, ewidencje przychodów, podatkowa księga przychodów.

Status przedsiębiorcy dla celów stosowania JPK

Aby zakwalifikować konkretną firmę do danej kategorii należy spełnić oba warunki: dotyczące średniego zatrudnienia w firmie oraz rocznego obrotu netto lub sumy aktywów bilansu. Dane te przyjmuje się z zamkniętego roku obrotowego, co oznacza, że przy przkroczeniu przez firmę jednego z progów, firma nie zmieni swojej wielkości. Do zmiany dojdzie natomiast  w momenice, gdy zjawisko powtarza się w ciągu dwóch lat.

Mikroprzedsiębiorca

To przedsiębiorca spełniający oba poniższe warunki (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych):
  • zatrudniał średnio poniżej 10 pracowników,
  • jego roczny obrót netto wyniósł mniej niż 2 mln euro lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat był mniejszy niż 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo

To przedsiębiorca spełniający oba poniższe warunki (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych):
  • zatrudniał od 10 do 49 pracowników,
  • jego roczny obrót netto wyniósł mniej niż 10 mln euro lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat był mniejszy niż 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo

To przedsiębiorca spełniający oba poniższe warunki (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych):
  • zatrudniał od 50 do 249 pracowników,
  • jego roczny obrót netto wyniósł mniej niż 50 mln euro lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat był mniejszy niż 43 mln euro.

Duże przedsiębiorstwo
  • wszystkie pozostałe firmy.

Konsekwencje za nieprzekazanie JPK na żądanie organów podatkowych

Zgodnie z art.262 § 1 pkt 2a OP oraz art. 83 § 1 KKS przedsiębiorca może zostać ukarany kara grzywny za niespełnienie obowiązku wysłania JPK na żądanie organu podatkowego. Wysokość kary porządkowej może wynieść 2 800 zł, natomiast wysokość grzywny zgodnej z KKS może wynieść od 600 do nawet 18 mln zł.

NASZE ROZWIĄZANIA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów nasza firma zapewnia najlepsze rozwiązania, gwarantujące wysoką jakość i skuteczność. W związku z udoskonalaniem naszych produktów i usług, chcielibyśmy poinformować, że od połowy września bieżącego roku zakończymy pracę nad wprowadzaniem mechanizmu JPK do modułu faktur. Pojawi się możliwość aktualizacji systemów  do najnowszej wersji, zgodnej z JPK. Zapewnimy Państwu intuicyjny i wygodny w obsłudze interfejs, spełniający wszystkie wymogi Ministerstwa Finansów.  Nasz system CRM dostępny jest na każdym urządzeniu, wystarczy jedynie dostęp do Internetu. Dane JPK_FA będą przygotowywane w systemie w formie plików XML, zgodnych ze schematem XSD, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Wygenerowane dane będzie można od razu przekazać do Ministerstwa.

Kilka słów o JPK_FA

JPK_FA jest plikiem zawierającym pełne informacje na temat faktur sprzedażowych. Przekazywany jest na żądanie organu podatkowego. Oprócz pozycji towarowych zawiera także szereg informacji dotyczących samej transakcji- przykładem może być podanie przyczyny korekty dla wystawionej faktury korygującej.
Polub nas na Facebooku Obserwuj nas na Google+

Wpisy powiązane

Tagi

innowacje w firmie technologie zarządzanie firmą

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x