Bermar

Blog na fali przyszłości

Czyli jak technologia może pomóc Twojemu biznesowi

Dobre praktyki podczas tworzenia projektu

xBerMar multimedia, 2017-08-02

Projektem nazywamy plan przyszłych działań, to główna podstawa ich prawidłowej realizacji. Podczas tworzenia nowego projektu należy rozważyć wiele aspektów ekonomicznych, gospodarczych czy też społecznych, założyć określony czas realizacji, oszacować koszty, wybrać współpracujące nad nim osoby oraz osobę zarządzającą/kontrolującą realizację.

Powodzenie projektu zależy w głównej mierze od zarządzania- podejmowania właściwych decyzji, prawidłowego zarządzania ryzykiem, sposobu komunikacji pomiędzy pracującymi nad nim osobami. Warto zaplanować strukturę zarządzania projektem:
  • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zarządzanie zespołem projektowym, odpowiedzialną za realizację poszczególnych zadań, kontaktującą się z klientem,
  • wybrać osobę podejmującą główne decyzje organizacyjne i finansowe,
  • zaplanować harmonogram spotkań zespołu oraz sposób komunikacji- wykorzystanie zbyt dużej ilości narzędzi komunikacji może wprowadzić niepotrzebny chaos,
  • zastanowić się, jak będziemy obserwować i dokumentować kolejne etapy projektu oraz jak dokonamy oceny realizacji projektu pod kątem zamierzonego celu. Wynik tej oceny nazywamy ewaluacją- dzięki niej, w przyszłości będziemy w stanie wdrażać jeszcze lepsze projekty.

Prace nad projektem rozpoczynają się zazwyczaj w odpowiedzi na potrzebę lub istniejący problem

Ważnym jest, aby od samego początku dokładnie zaznajomić się ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi realizowanego zadania, zaplanować co i w jaki sposób chcemy osiągnąć. Nieznajomość tworzonego przedsięwzięcia sprawi, że nasz projekt będzie niespójny i bardzo trudny do zrealizowania. Rozpoczynając pracę nad nowym projektem warto rozważyć wszystkie pomysły wraz z naszymi współpracownikami- wymienić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, przeanalizować wspólnie dostępne źródła wiedzy. Do opisu warto używać prostego języka, tak aby osoba, dla której go realizujemy, nie miała żadnych problemów z jego zrozumieniem. To właśnie my, będąc specjalistami w tej dziedzinie, mamy zaznajomić klienta z tematyką naszej pracy w sposób jasny i przystępny.

Projekt i jego cykl życia

Diagnoza – prawidłowe określenie potrzeby/problemu. Zwięzły opis powinien wyjaśniać najistotniejsze korzyści płynące z planowanych zmian. Po stworzeniu dobrej diagnozy planowanie następnych działań będzie ciągiem logicznych kroków. 

Identyfikacja- głębsza analiza rozwiązywanego problemu. Przed przystąpieniem do realizacji prac bardzo ważna jest rozmowa z klientem- należy precyzyjnie określić wszystkie jego potrzeby, przedstawić mu swoje propozycje, wspólnie wypracowywać jak najefektywniejsze rozwiązanie. Tutaj także oceniamy warunki ekonomiczne, zaznajamiamy się z kulturą, zwyczajami, ustawodawstwem, wymaganą dokumentacją- na tych wszystkich założeniach opierać będziemy nasze kolejne przedsięwzięcia. Analiza otoczenia pozwoli na rozpoznanie, jakie osoby czy instytucje będą miały wpływ na nasz projekt oraz jak może on zostać odebrany.

Projektowanie- wyodrębnianie poszczególnych elementów projektu, sprecyzowanie czasu ich realizacji oraz wstępnego kosztorysu. 

Wdrażanie- realizacja i uruchamianie projektu zgodnie z jego planem, a także monitorowanie poprawności otrzymywanych wyników.

Ocena końcowa- podsumowanie osiągniętych przez nas efektów. Sprawdzenie, które zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem, gdzie dokonano zmian, gdzie wystąpiły problemy czy błędy. Etap ten umożliwia wyciągnięcie obiektywnych wniosków, niezbędnych przy kolejnych realizacjach.

Cel projektu

To jeden z najważniejszych elementów projektu. Określa co chcemy osiągnąć podczas realizacji danego zadania. Aby precyzyjnie określić cel projektu należy wykorzystać zasadę SMART, dzięki której wzrasta szansa na jego osiągnięcie.

S- Skonkretyzowany- co oznacza, że cel projektu musi być jasno sprecyzowany oraz zdefiniowany. Cel powinien wskazywać wprost na pożądany wynik.
M- Mierzalny- postawiony przez nas cel musi być (na każdym etapie jego realizacji) możliwy do zmierzenia i monitorowania- w innym przypadku nie będziemy w stanie stwierdzić, czy został osiągnięty.
A- Akceptowalny- cel nie może być zbyt trudny do osiągnięcia, gdyż pracujący nad nim zespół może stracić motywację do działania. Nie może być także zbyt prosty- nie będzie wtedy wyzwaniem dla pracowników.
R- Realny- zrealizowanie zamierzonego celu jest realne za pomocą posiadanych przez firmę zasobów- środków finansowych, kompetencji pracowników, wyposażenia biura.
T- Terminowy- każda realizacja powinna mieć swój wyznaczony termin. 

Szeroko stosowaną zasadą podczas definiowania celu w projekcie jest zasada KISS- z języka angielskiego Keep It Simple, Stupid, co bezpośrednio oznacza „nie komplikuj głuptasku”. W myśl tej zasady, wszystkie rozwiązania powinny być jak najbardziej proste. Im większa złożoność na początku, tym więcej problemów w kolejnych etapach projektu: tworzenia, wdrażania czy analizy. Zatwierdzenie prostego rozwiązania jest gwarancją prostej realizacji celu.

Najważniejsze zasady dotyczące projektów aplikacji internetowych


1. Prosta obsługa, jasny przekaz- użytkownik powinien po pierwszym spojrzeniu na stronę wiedzieć, czy znajdzie w niej informacje, których poszukuje. Powinniśmy zadbać o to, aby ułatwić odwiedzającym dostęp do najważniejszych treści witryny, intuicyjnie rozplanować jej rozkład- użytkownik zaoszczędzi czas i zapewne do nas powróci. 

2. Emocje- wykorzystywane w reklamach, szybciej przekonują potencjalnego klienta do zakupu. Mniej ważna jest informacja jaka za sobą niesie- większy wpływ mają emocję, które w nas wywołuje. Stwórz aplikację tak, aby zapewnić użytkownikowi pełnię wrażeń, pozytywne doświadczenie emocjonalne, wyróżnij swoją stronę od interfejsów konkurencji.

3. Responsywność- w dzisiejszych czasach mamy dostęp do wielu urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów Internetu. Urządzenia te z kolei posiadają wyświetlacze o różnych wielkościach i rozdzielczościach. Zaplanuj swoją witrynę tak, aby prezentowała się prawidłowo bez względu na to, gdzie jest wczytywana. Zadbaj o wygodne umiejscowienie treści, przejrzystość, brak konieczności przewijania strony w celu zobaczenia kolejnych treści. Staraj się nie „upychać” na siłę wszystkich informacji na pierwszym ekranie u góry strony- jest to już raczej przestarzały i coraz rzadziej stosowany pogląd. Strona przede wszystkim musi być intuicyjna i wygodna w obsłudze, płynnie prezentująca się na różnorodnych urządzeniach. 

4. Szybki przekaz- użytkownicy dosyć często w pośpiechu poszukują niezbędnych im informacji- nie chcą przeglądać całych treści czy artykułów, przeglądają szybko grafiki/nagłówki konkretnych sekcji. Przyciągnij nowe osoby za pomocą dobrze opracowanych materiałów, szybkich do przejrzenia, sku[iających uwagę.

5. Odpowiednia grafika- dobierz grafikę odpowiednią dla swojej działalności. Podczas projektowania nie korzystaj ze schematów- nie zapominaj o kreatywności. Wyróżnij się unikalnymi  obrazami i tekstami na stronie. Dodaj kreatywne i właściwie dobrane animacje. Zadbaj o jak największą ilość pozytywnych wrażeń użytkownika.

Zobacz realizacje projektów stworzonych przez naszą firmę! >
Polub nas na Facebooku Obserwuj nas na Google+

Tagi

projekty graficzne strony www systemy webowe

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x